Monthly Archives: March 2017

Bolehkah Saya Mengeluh? Sure, Why Not!


Suatu hari, seorang junior saya di kantor masuk ke ruangan saya dan bertanya.

“Kang, bolehkah saya complain?” Dia menghormati saya dengan panggilan Kang.

“Boleh, soal apa?” Saya balik bertanya.

Continue reading

Advertisements